Rovmider mod blodmider

250,00 kr

Rovmider bruges til bekæmpelse af blodmider på høns.

I vinterhalvåret sendes rovmider kun tirsdage

Har du konstateret angreb,

bruges 5000 rovmider pr m2, så 10.000 rovmider rækker til 2 m2 hønsehus og 25.000 rækker til 5 m2 hønsehus

Vil du forebygge

10.000 jordrovmider rækker forebygende til ca 10 m2 og 25.000 rovmider rækker forebyggende til ca. 25m2

Høns kan angribes af blod­mider.

Blod­miderne suger, som navnet anty­der, hønsenes blod.

Hønsene kan få blod­man­gel og læg­ge færre æg, hvis de har blod­mider.

Blod­miderne for­merer sig hur­tigt i varmt vejr og kan føre til svækkede og i værste fald døde høns.

Har dine høns blodmider?

Symptomerne kan vise sig ved uro hos hønsene, blodmangel, blodplettede æg og ofte udslæt på hønsepassernes arme efter midebid.

Blod­miderne kan behan­dles biol­o­gisk med rovmider (Hypoaspis miles).

Blod­mider kan suge så meget blod , at det betyder nedsat trivsel og reduc­eret æglægn­ing i din hønseflok.

 

Rovmider sendes kun til Danmark.