Rovmider mod blodmider

250,00 kr

Rovmider bruges til bekæmpelse af blodmider på høns.

Fra 1.september - 28 Februar sendes rovmider kun tirsdage

Rovmider sendes fortrinsvis tirsdage og torsdage,
bestil man- og onsdag inden kl 12

Har du konstateret angreb, bruges 5000 rovmider pr m2, så 10.000 rovmider rækker til 2 m2 hønsehus og 25.000 rækker til 5 m2 hønsehus

Vil du forebygge, så kan 10.000 rovmider rækker forebyggende til ca 10 m2 og 25.000 rovmider rækker forebyggende til ca. 25m

Rovmider er et nyttedyr og et levende væsen, der også tager skade af kemiske bekæmpelse, så hvis du har brugt eller bruger kemiske bekæmpelsesmetoder før eller samtidig med udbringning af rovmider, kan der ikke forventes effekt af rovmiderne.

Høns kan angribes af blod­mider.

Blod­miderne suger, som navnet anty­der, hønsenes blod.

Hønsene kan få blod­man­gel og læg­ge færre æg, hvis de har blod­mider.

Blod­miderne for­merer sig hur­tigt i varmt vejr og kan føre til svækkede og i værste fald døde høns.

Har dine høns blodmider?

Symptomerne kan vise sig ved uro hos hønsene, blodmangel, blodplettede æg og ofte udslæt på hønsepassernes arme efter midebid.

Blod­miderne kan behan­dles biol­o­gisk med rovmider (Hypoaspis miles).

Blod­mider kan suge så meget blod , at det betyder nedsat trivsel og reduc­eret æglægn­ing i din hønseflok.

 Hvis du vil læse mere om blodmider og biologisk bekæmpelse, så læs med her

Rovmider sendes kun til Danmark.