Kalkben og sår hos fjerkræ

Kalkben og sår hos fjerkræ

Kalkben hos fjerkræ

Kalkben hos høns kan være en tilbagevendende tilstand i en hønseflok.

Derfor er det vigtigt at tage hånd om behandling, så snart man opdager det.

Hvis høns opholder sig længe sammen på samme plads, vil der opstå ophobning af smitte og tilstanden kan være svær at komme af med.

Her vil det bedste være at flytte det rengjorte hønsehus og gård til et nyt sted og behandle hønsene, før de sættes ind igen.

Alternativt kan man  rengøre sit hønsehus og skifte al løst bundmateriale i hønsegården.

Det smarteste er faktisk at have 2 hønsegårde, man kan skifte imellem.

 

 

Hvad er kalkben?

 

Kalkben er en mide (Cnemidocoptes mutans)og den er en parasit, der lever af hud og skæl på fjerkræ. Den er lille og svær at se, måler bare  0,25mm – 0,5 mm

Normalt er det fuglens ben der er angrebet, men næb og kam kan også angribes.

Miden lever hele sit liv på dyret, kan dog overleve kortvarigt i fugtig jord og bundmateriale og spredes mest ved direkte kontakt mellem fjerkræ.

 

 

Kalkben midens livscyklus

kalkben mide

Miden lever hele sit liv på værtsdyret og hele dens livscyklus er bare  14-21 dage. Den lever i de overfladiske skæl- og hudlag på ben, hoved og næbregion, altså  i de områder, hvor der normalt ikke er fjer vækst. Man skal især være opmærksom på  de fodbefjerede racer, her kan miden formerer sig i længere tid, da det er svært at se tegnene på kalkben under fjerene.

Miden graver den sig ned i en skællomme på dyret.

Her sidder den og spiser hud og skælceller og udskiller det sekret, som giver det kalkagtige udseende på dyret

Miden spredes ved tæt kontakt med et allerede smittet dyr og den kan overleve kort tid i omgivelserne.

Miden formerer sig ved parring mellem han og hun mider.  Den voksne hanmide forlader sin skællomme og opsøger en hunmide. Efter befrugtningen, graver hunmiden en lomme i det yderste hudlag på fuglen og herefter føder hunmiden levende larver i den nye hudlomme.  Larverne gennemgår 2 nymfestadier og  bevæger herefter sig op til hudoverfladen, for at begynde deres nye liv som voksne mider i deres egen skællomme.

Behandling af kalkben

Det er vigtigt at starte behandling op, så snart man opdager rejste skæl eller andre symptomer.

Miden spreder sig nemt ved kontakt mellem høns, så det vil være fornuftigt at give hele flokken en kur. Det vil også forebygge små angreb som endnu ikke kan ses med det blotte øje.

Hvis man holder høns for at få sunde æg og sundt kød, skal man nok ikke anvende kemiske bekæmpelsesmidler. Disse midler vil jo  være i hønen i en ukendt tidsperiode og er næppe velegnet til menneskeføde.

Der er mange husråd til bekæmpelse af kalkben, nogle mere opfindsomme end andre.

En ting er vigtigt, man skal aldrig begynde at tage de rejste skæl af, det vil skabe sår og grobund for infektioner hos hønen.

Det vigtigste er at få “kvalt” miderne, blødgjort de angrebne områder og få behandlet eventuelle infektioner.

Høns udskifter deres skæl løbende og i løbet af ca 1 år er alle skæl fornyet, her skal man være særlig opmærksom på, at udbruddet ikke kommer igen, evt. kan man løbende forebygge med Kovaline eller anden blødgørende salve.

kovaline-til-kalkben-hos-hoens

Kovaline har udviklet en salve, baseret udelukkende på naturlige ingredienser, som en støttebehandling til kalkben. Du kan købe den her.

Kovaline salve er også velegnet til at pleje småsår og rifter

 

 

 

Hvis dit fjerkræ er hård angrebet, må du overveje dyrlæge eller evt slagtning af dyrene.

 

 

Her er en lille video, pas på den går tæt på


Skriv en kommentar