Kalkben er desværre blevet meget udbredt i de danske hønsegårde, nok fordi mange ikke ved, hvad det er og hvordan det smitter og kan behandles.

Høns der er smittede med kalkbensmiden får tykke ben (løb), og i de værste tilfælde også fortykninger omkring næbregionen. Du er ikke i tvivl om dine høns har kalkben, hvis du sammenligner dine høns med de fotos jeg har vist i indledningen.

Mange kaster sig ud i brug af salver og andet, der ikke er beregnet til brug på høns. Høns har heldigvis en særstilling i vores lovgivning, fordi de jo producerer æg, som vi gerne spiser, og ingen har vel lyst til at spise medicinsk forurenede fødevarer, så det er ikke tilladt at behandle høns med midler til behandling af lus eller fnat på mennesker eller kæledyr.

Kalkben er smitsomt, men da kalkbensmiden er meget lang tid om at udvikle de karakteristiske belægninger på hønens ben, optræder miden sjældent i industrien, her bliver hønsene jo ikke mere end ca. 1 år gamle, før de udskiftes.

I vores private hønsehuse og hønsegårde får de fleste høns et meget længere liv, og den samme hønsegård er i brug i flere år, så her har kalkbensmiden et godt grundlag for at formere sig og smitte alle høns i flokken.

Er det så helt håbløst at få bugt med kalkbensmider? Nej, heldigvis kan det godt lade sig gøre ved en ihærdig indsats, men det er bedre at forebygge end at helbrede så:
• køb aldrig fjerkræ med kalkben
• giv dine høns adgang til et større areal end en lille hønsegård
• udskift jorden i støvbade, der bruges ofte
• hold rent i hus og gård


Har du fået kalkbensmiden ind i din hønseflok, så er det i gang med en vedvarende indsats. Alle høns skal behandles, for miden er så lille, at et begyndende udbrud først kan ses efter lang tid. Du kan smøre dine høns løb ind i vaseline, en noget fedtet opgave, men effektivt. Du kan også vælge Kovaline, som er specialudviklet til behandling af sår og skader på dyr. Du kan her læse mere om kalkbensmidens liv.

Behandlingen skal foretages hver uge på begge ben på alle høns i en måned, derefter hver anden uge i en måned, og til sidst 1 gang pr. måned i 3-6 måneder, så bør de fleste kalkmider være udryddet. Begynd aldrig at fjerne belægningerne på hønens ben, det kan medføre sår og rifter med risiko for infektioner i stedet. Hønens ben bliver pæne igen, efterhånden som behandlingen skrider frem.

Det bedste er, hvis du kan flytte din hønsegård til et nyt sted i haven. Det er ikke muligt for alle, så afgravning og udskiftning af det øverste jordlag kan hjælpe, evt. kan der udskiftes med tørt grus. Omhyggelig og jævnlig rengøring og udskiftning af bundlag i hønsehus og redekasser.


Husk at, der er svar på nye #hønsespørgsmål næste onsdag, så følg med - og husk endelig at sende dine spørgsmål til mig på vpo@rosenbud.dk.